Diplomácia mindenkinek

Utazás a nemzetközi kapcsolatok művészetének izgi világában

Protokoll a Covid–19 árnyékában

2022. február 20. 10:10 - IAMedia

Hogyan tudja enyhíteni az egészségügyi járvány okozta összetett válság szorításában a feszültségeket a protokoll? Menyire torzul az általános viselkedéskultúra? Mi tesz halhatatlanná egy polihisztort? Miért fontos a tisztelet? Hogyan emelheti a sport és az utánpótlás-nevelés egy nemzet fényét? Tekints velem a diplomácia és a protokoll izgalmas, sokszor titokzatosnak tűnő világának a kulisszái mögé, és választ kapsz ezekre a kérdésekre…

hosso-nikoletta-protokoll-es-diplomacia-kiallitas-szolnok-2022-01-10-benko-tibor-dsc-6006.jpgBenkő Tibor honvédelmi miniszter Hossó Nikoletta és Török Róbert társaságában, a Diplomácia és Protokoll Kiállítás szolnoki megnyitóján (2022.01.10.) (Fotó: Simon Ferenc)

Az emberiséget Csipkerózsika-álmából felrázó koronavírus-járvány 2020 tavasza óta tartja sakkban az egész világot. A pandémia hatása mélyen begyűrűzött az élet különböző területeire, komplex egészségügyi, gazdasági, szociális, pszichológiai és erkölcsi válságot előidézve. Egy ilyen helyzetben, amikor sok helyütt a puszta túlélés a tét, az elsők között az emberiesség kerül feláldozásra, miközben pontosan a különböző keret- és szabályrendszerek alkalmasak arra, hogy a háborgó hullámok zabolátlan csapkodása közepette a viszonylagos normalitás védőburkát vonják körénk. Meglátásom szerint azon értékes, örök érvényű hagyományoknak az őrzése, amelyek megfelelő finomhangolással az adott kor igényeihez és lehetőségeihez alakíthatók, elengedhetetlen imperatívusz az egyéni boldogulás és a társadalmi kohézió által megvalósuló (fenntartható) fejlődés feltételeinek együttes megteremtése és hosszú távú biztosítása érdekében. Mindebben a protokoll, azaz az emberi érintkezés szabály- és szokásgyűjteménye, stabil fogódzkodó, irányjelző és tompító eszköz egyben.

A témakört a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének alapító elnöke, Hossó Nikoletta segítségével járjuk körbe, egyúttal megünnepelve az általa megálmodott, immáron országjáró Protokoll és Diplomácia Kiállítás Budapest és Hatvan utáni, 3. állomásának megnyitóját, Szolnokon.

 

Átalakuló viselkedéskultúra


Úgy tűnik, a jólneveltség, az illedelmes viselkedés, a tiszteletteljes és finom kommunikáció egyre jobban kopásnak indult, ráadásul korosztálytól függetlenül. Hogyan látja a jelenséget a protokollszakember, illetve mennyire tartja szükségesnek és kivitelezhetőnek az általános műveltség halmazába, akár már óvodás kortól kezdve a társadalmi érintkezés íratlan szabályainak és normáinak az átadását? Véleménye szerint mit tehetünk a trend sikeres megfordítása érdekében?

Szerteágazó megbízatásaim során rendkívül diverzifikált, nemzetközi közegben dolgozom – ezzel együtt a szakmai környezetemben ez a jelenség (még) nem detektálható. Ugyanakkor észrevehető, hogy a hozzánk érkező infokommunikációs csatornák – hagyományos és online felületen egyaránt – egyre kötetlenebb formában közvetítenek; a korábban nyomdafestéket nem tűrő, vagy cenzúrázott verbalitás mára expressis verbis módon jelenik meg, tulajdonképpen korhatáros szűrés nélkül, azaz szinte mindenki számára elérhető módon. Kérdés, ki mennyire fogadja be és fogadja el ezeket a formákat.

A legfiatalabb, a változásokra leginkább fogékony korosztályok ma már szinte bárhol találkozhatnak olyan írott és vizuális tartalmakkal, melyek ennek köszönhetően lassan, de beépülnek a mindennapok viselkedéskultúrájába. Ez a jelenség meglátásom szerint kezelhető lehet/lenne egyrészről a média és a nevelés-oktatás területein aktív szerepet vállalók célirányos képzésével (azaz többek között a pedagógia, a marketing, a média-kommunikációs képzésekre szükséges lenne beintegrálni a viselkedéskultúra oktatását, pl. hogyan kommunikáljunk nemcsak a diákokkal, hanem a szülőkkel, a munkatársakkal, az alá-fölé és mellérendelt kollégákkal, mondjuk olyan közösségekben, ahol 18. év alatti fiatalok is jelen vannak és példaként tekinthetnek tanáraikra, az általuk követett viselkedési formákra), mind az első szociális közeget alkotó családokban az erre nyitott szülők számára. A számos, eltérő szintű oktatási intézmény és további hivatali, vállalati entitás irányából beérkező felkérés számomra azt mutatja, van erre igény, ami üdvözítő. Már „csak” be kellene építeni a nemzeti tantervekbe, képzési programokba, és elérhetővé tenni mindenki számára.

hosso-nikoletta-protokoll-es-diplomacia-kiallitas-szolnok-2022-01-10-benko-tibor-dsc-6061.jpgA lehengerlő személyiségű, tiszteletre méltó úriember, Benkő Tibor honvédelmi miniszter a szolnoki Protokoll és Diplomácia Kiállítást megnyitó beszéde közben (2022.01.10.) (Fotó: Simon Ferenc)

 

Bepillantás a diplomácia kulisszái mögé


Az Ön által megálmodott és életre hívott, hiánypótló, jellegét tekintve pedig világszinten is úttörőnek számító Protokoll és Diplomácia Kiállítás a sikeres fővárosi bemutatkozás után Hatvanba, a Hatvany Lajos Múzeumba, majd Szolnokra, a Damjanich János Múzeumba vándorolt, sőt, kibővült. Az eddigi tapasztalatok alapján mennyire vonzódnak az emberek a téma iránt? Miben szolgálhatja ez előzőekben taglalt kihívás megoldását?

Számomra is meglepő volt azt tapasztalni, hogy az első, 2020. évi, budapesti kiállítást követően Hatvanban, a 2021. június és október között elérhető tárlatot többen tekintették meg, mint a fővárosban, köszönhetően a rendszeresen érkező iskolai és egyetemi, illetve szakmai közösségek által szervezett csoportoknak, múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. Szintén öröm számomra és a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének (NPRSZ), hogy közös projektünket nemcsak a látogatók, de a szakemberek is tárt karokkal várják.

A precedensértékű gyűjtemény 2022. januárjában Szolnokra került, ahol új, városi szekcióval, valamint az előző évek kiemelt rendezvényeinek relikviáival tovább bővült az amúgy is gazdag tárlat. Terveink szerint a 2022. március 20-áig megtekinthető szolnoki etapot követően Kecskemétre vándorol a kiállítás, 2023-ban pedig Veszprém és Kaposvár a célállomás. A kiállítás missziója az, hogy bepillantást adjunk minden érdeklődő számára a diplomácia és kiemelt rendezvények kulisszái mögé, illetve plasztikussá tegyük a protokoll interdiszciplináris jellegéből fakadó komplexitást – szerintem sikeresen.

 

 

+++ Ne maradj le a többi interjúról és rendezvény beszámolójáról! Kattints a KÖVETÉS gombra… +++

 

Egy polihisztor EMBER halhatatlansága


Nanovfszky György professzor 2021 nyárán történt távozásával a magyar diplomácia emblematikus és valódi polihisztor személyiségét vesztette el. Hogyan foglalható össze mestere gazdag és példás életútja? Személy szerint miként tudja ápolni a hagyatékát?

Polihisztor – számomra így definiálható az a páratlan szakmai életút és emberi példamutatás, ami professzor urat mindvégig jellemezte – és nem csak az én szememben. Összesen négy tudományos akadémiai tagság, hat nyelv ismerete, huszonnyolc könyv, öt nagyköveti poszt, számos magas szintű szakmai-politikai és társadalmi funkció, megannyi hazai és nemzetközi elismerés ellenére, illetve mellett Nanovfszky professzor EMBER volt – így, csupa nagybetűvel.

Mindig kedélyes, mindig udvarias, segítőkész úriember volt, akinek latin idézetei, kifogyhatatlan történetei sokaknak hiányoznak. Szakmai és erkölcsi minta volt, akit megismerkedésünk óta (2006-ban oktatott először vallástörténetet, tolmácstant és nemzetközi szervezeteket az első egyetememen) példaként említek, és megtiszteltetés számomra, hogy ismerhettem. Minden könyvem, szakdolgozatom első olvasója és bírálója; oktatóm és mentorom volt fáradhatatlanul, majd az NPRSZ alapító tagjaként is erősítette a közösségünket. Tervezünk egy nemzetközi díjalapítást, hogy a neve ezúton is, még hosszú évtizedekig fennmaradjon.

hosso-nikoletta-protokoll-es-diplomacia-nanovfszky-gyorgy.jpgA halhatatlan példakép-polihisztor, Prof. Dr. Nanovfszky György, az irodájában (2020.10.15.) (Fotó: Aigner Ivan)

 

Maximális tisztelet


Földünk egyre forrongóbb forgó égitestté válik: a természeti csapások csakúgy, mint az emberek okozta konfliktusok gyarapodnak, a nagyhatalmi versengés fokozódik, miközben az erkölcsi tartás fokozatosan csorbul? Szakemberként hogyan értékeli ezeket a változásokat, s miben látja a közös cél érdekében való együttműködést, elsősorban a kommunikáció és a protokoll eszköztárából merítve?

A kiéleződő konfliktusok, érdekellentétek valóban egyre gyakrabban és hangsúlyosabban jelennek meg – minden szinten. Ugyanakkor vallom, hogy hosszú távon az egység, az együttműködés lehet sikeres, nem véletlenül a jól ismert mondás angol nyelven: „If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”[a.m. „Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül! Ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal!”] A protokoll pedig mindig is, elsősorban szakmai alapon működött; itt nincs semmilyen – előnyös vagy hátrányos – faji, vallási, nemi stb. megkülönböztetés. Maximálisan apolitikus jellegű, mondhatni pc (politically correct; a.m. politikailag korrekt), azaz minden alanyát a rangnak, a képviselt szintnek megfelelően, tisztelettel kezel. Képes olyan adekvát közeget teremteni, ahol egymással szemben álló felek is asztalhoz tudnak ülni és kulturáltan tárgyalni. Interkulturális hídként köt össze különböző országokat, nemzeteket, közösségeket, csakúgy mint a sport vagy a kultúra.
Azt szoktam mondani „A protokoll a művelt emberek közös, egyetemes nyelve, ahol nincs szükség tolmácsra.

hosso-nikoletta-protokoll-es-diplomacia-kiallitas-szolnok-portre-2018.jpgHossó Nikoletta a 2018. évi birkózó-világbajnokság leheletnyi mosolyszünetében (Fotó: Róth Tamás)

 

Sportdiplomácia és sportprotokoll


A protokoll mellett a másik szenvedélye a sport. Hazánk nem titkolt célkitűzése sportoló nemzetté, nemzetközi sportesemények megbecsült házigazdájává válni. Merre tart Magyarország, s személy szerint mindebben milyen szerepet (tud) vállal(ni)?

A kérdés számomra kifejezetten időszerű, hiszen ebben a témában írom a doktori disszertációm, amely e tekintetben egyfajta szerepvállalásnak tekinthető a tudomány területén. Másrészről pedig kívülről, társadalomtudományi területről (nemzetközi tanulmányok, protokoll) érkezőként, 2007 óta, a sportdiplomáciai és sportprotokoll területen végzett munkámmal a hazai rendezésű, kiemelt sportrendezvényeket támogatom.
Ezen túlmenően az utánpótlás-nevelés missziójával a 2017-ben, az általam a Kodolányi János Egyetemen alapított sportprotokoll diplomás szakirányú továbbképzési szakon remek szakemberekkel együtt képezzük a jövő sportprotokollosait, hiszen ez irányú egyetemi szintű képzés korábban nem létezett, a jelenlegi sportszervezői és sportmenedzseri képzésein pedig csak minimális óraszámban oktatnak (sport)protokollt, holott e nélkül nehezen képzelhető el sikeres sportdiplomácia és elismert sportrendezvény.

Miképpen pedig a sportprotokoll képes közvetlenül is hozzájárulni a sportdiplomáciai kapcsolatok sikeres kialakításához és fenntartásához, a sportprotokoll szakemberek – bevonásuk esetén – a sportdiplomácia és sportprotokoll eszköztárának helyes alkalmazása révén komoly szerepet tudnak játszani a magyar sportpolitikai célok megvalósításában.

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

✅ Tetszik a cikk? Nyomj egy lájkot és oszd meg!
⛔ Van építő jellegű véleményed a leírtakkal kapcsolatban? Nehogy magadban tartsd! Írj bátran!
❓ Megesz a kíváncsiság, milyen hasonlóan izgi vagy tanulságos cikkeket olvashatsz a jövőben a blogomon? Határozottan kattints a KÖVETÉS gombra!
➕ Böki az oldaladat, vajon ki mozgatja a háttérből a szálakat? Ki vagy éhezve további részletekre? Kukkants be hozzám a Facebookon és az Instagramon egyaránt!

Like-olj ide kattintva a www.facebook.com/diplomaciamindenkinek oldalon!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Világra szóló magyar kezdeményezés


Legújabb „gyermekét”, az online közkinccsé tett World Protocol Magazine-t, amelyben a világ kiemelkedő protokoll-szakemberei mesélnek a tapasztalataikról, 2021-ben indította útjára. Mi a távlati célja?

Szinte hihetetlen számomra, de nemzetközi szinten rendkívül gyorsan vált elismertté a 2021. május 11-én indult World Protocol Magazine: a több mint ezer Facebook-követő, a több száz Instagram-olvasó és az intenzív LinkedIn-tartalommegosztások azt mutatják, erre nagy igény volt a szakma részéről. Számomra a legmegtisztelőbb, hogy a diplomaták mellett olyan kiemelt intézmények, rendezvények protokollfőnökei, mint az ENSZ, a Fehér Ház, a US Military, a US Air Force, a US Space Force, a Londoni Olimpia 2012 vagy az UEFA mellett nemzetközi (amerikai és európai) protokoll akadémiák, iskolák is megkeresnek közvetlenül levélben, és leírják, hogy mennyire inspiráló számukra a kezdeményezés, valamint, hogy ők is szívesen csatlakoznának a vendégszerzők prominens csapatához. Büszkeség számomra, hogy az első számunk vezércikkét Lady Diana Spencer egykori kabinetfőnöke, Patrick Jephson írta, aki azóta is lelkes követője a magazinnak.

hosso-nikoletta-world-protocol-magazine-cut.jpgA kizárólag angol nyevű World Protocol Magazine igazi unikum

A kezdeményezésem alapja a 2020-ban megalakult, immáron több mint 70 ország szakmai képviselőjét tömörítő Protokoll Világszervezet (Organización Mundial de Protocolo – World Protocol Organisation) volt, ahol egyedüli magyar alapítóként képviselem hazánkat. Három WPO konferenciaelőadás keretében vezettem elő a protokollterület és képviselőinek nemzetközi rekogníciójára irányuló javaslatomat, majd terjesztettem a tagság elé – releváns történelmi hivatkozással – a május 11-ei dátumú Protokoll Világnapjának ENSZ általi elismerését szorgalmazó kezdeményezésem, amelyet a nemzetközi szakma azonnal támogatott. Most az érintett diplomáciai képviselők segítségére számítunk egy többországos, közgyűlési előterjesztés megvalósításához. Már ez önmagában óriási lépés lenne a protokollszakma irányába, és amennyiben az ENSZ Közgyűlése elfogadja, az a protokoll(szakemberek) számára felérne egy Nobel-díjjal.

 

Nincs megállás!


Oktatási tevékenysége, publikációi, szervezői és tanácsadói megbízásai mellett mennyi ideje jut önmagára? A hatalmas leterheltségtől óhatatlanul és időszakosan le-lemerülő elemeit milyen módon tudja feltölteni? Hogyan kapcsolódik ki egy szakmáját szenvedélyesen szerető és művelő profi?

Már önmagában az is kikapcsol, hogy minden nap más típusú eseti és állandó jellegű feladatok várnak: oktatás magyar és angol nyelven, az egyetemen, magazin-működtetés, konferencia-előadások, saját cikkek írása és beérkezők ellenőrzése, tárlatvezetések, vállalati tréningek, rendezvényes megbízások, disszertációírás, cégvezetéssel járó adminisztráció, egyesület irányítás és szakmai napok szervezése, konzulensi-opponensi faladatok, oktatásszervezés, a protokollkiállítás szervezése stb. Ezek mellett kimondottan üdítően hat az otthoni teendők ellátása. Ilyenkor általában körbetelefonálom a barátaimat, és mindig felhívom édesanyámat, akivel órákig szoktunk beszélgetni. Ez engem mindig kikapcsol és energiával tölt fel, közben pedig a munka is jobban megy: mire befejezzük, már ragyog is a konyha.

Emellett mindig is imádtam a természetet, a friss levegőt, ezért szándékosan olyan helyet választottam, ahol a mai napig imádok élni: az erdő szélén található kis ház nagy kerttel mindig ad elég elfoglaltságot, egyben kikapcsolódási és rekreációs lehetőséget. Egy kellemes séta a hegyen, nyáron napozás, olvasás, sütés-főzés, kerti grillezés, egy gyors pingpongjáték, szörp-, befőtt- és lekvárbefőzés, szaunázás, egy házfelújítási projekt, vagy az éppen aktuális kerti munka közben teljesen át tudom magam adni az adott pillanatnak, és kizárólag arra koncentrálok. Ilyen intermezzókban az amúgy 24/7-ben nálam levő mobiltelefont félreteszem, és magamra, illetve a családomra, a szeretteimre koncentrálok. Minden más esetben: nincs megállás!

 

Hasznos linkek


Többet szeretnél megtudni a protokollról? Érdekel ez irányú továbbképzés? Részt vennél izgalmas nyilvános rendezvényeken? Bepillantanál egy dinamikusan fejlődő szakmai értékközösség kulisszái mögé? Akkor látogass a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének hivatalos weboldalára…

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://diplomacia-mindenkinek.blog.hu/api/trackback/id/tr6917672772

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása