Diplomácia mindenkinek

Utazás a nemzetközi kapcsolatok művészetének izgi világában

Magyarország bűvöletében a francia nagykövet asszony

2020. március 10. 10:25 - IAMedia

A görbült teret leszámítva, két pont közötti legrövidebb út az egyenes. A nemzetközi kapcsolatok porondján ennek a hibátlan meghúzására a szakavatott és tapasztalt diplomaták a legalkalmasabbak. Hazánk és Franciaország történelmileg hullámzó viszonyában a jelenlegi nagykövet asszony, Őexc. Pascale Andréani bölcs és hiteles mesterként erősíti a kötelékeket. Kedves Olvasó! Merülj alá egy karrierdiplomata gazdag és izgalmas világában…

fr-pascale-andreani-hosok-emlekkove-web.jpgA Hősök emlékkövének megkoszorúzását követően (2018.09.05.) (Fotó: Burger Zsolt)

 

+++ Cliquez ici pour lire l'article en français +++

 

Kukkants bátran a diplomácia leple mögé…


Sokak számára a diplomácia egy titokzatos, homályos, ingoványos terület. Szinte alig tudunk valamit a szemeink előtt, azaz a politikai és gazdasági erők kereszttüzében zajló események mögött húzódó, hajszálvékony jégen „táncoló” egyezkedésekről, kölcsönösen előnyös megoldásokra törekvő tárgyalásokról.
A nyomasztó információáradat és az álhírek világában azonban pont a – szinte kivétel nélkül – nagyon művelt, intelligens diplomaták és lelkes, elhivatott munkatársaik azok, akik a háttérben, biztonsággal építik a nemzetek közötti, békés együttműködés kereteit.

 

Európa szívében


Nagykövet asszony! Több mint egy év telt el, amióta megérkezett Magyarországra. Mi volt a benyomása az országról és az emberekről?

Mindenekelőtt szeretnék utalni arra, hogy két okból kifolyólag már ismerem az országot. Egyrészt a zene révén, mivel egyetemi hallgató koromban a párizsi tanárnőm meghívott, hogy csatlakozzak a budapesti Liszt Akadémiához, ami felkeltette érdeklődésemet Magyarország iránt. Végül lemondtam erről a tervről, hogy ne kelljen megszakítanom a franciaországi tanulmányaimat.

A másik ok az Európai Unió, hiszen a korábbi tisztségeimben keményen dolgoztam a 2004-es bővítésre való felkészülésen. Szoros kapcsolatban voltam a magyar tárgyalókkal, akik közül néhányan ma fontos posztokat töltenek be. A tavalyi hivatalba lépésem óta a benyomásaim nagyon pozitívak voltak. Kezdettől fogva azt éreztem, hogy Magyarországon Európa szívében vagyok. Hasonlóképpen a lehető legmelegebb fogadtatásban részesültem, valamint lenyűgözött a magyarok sok területen tapasztalható professzionalizmusa. Ez megkönnyíti a projektek végrehajtását, és lehetővé teszi a jó körülmények közötti munkavégzést. Különösen nagyra értékelem a művészet és a kultúra, kiváltképp a zene széleskörű budapesti jelenlétét. Végül, de nem utolsósorban, amennyire mindig bámulatba ejt a budapesti épületek pompája, annyira ragad magával a fővároson kívüli, új utak során egész Magyarország gazdag öröksége.

fr-pascale-andreani-csaladbarat-vallalat-gala-2018-2-web.jpgBeszéd a Családbarát Vállalat Gálán (2018) (Fotó: csaladbaratvallalat.hu)

 

Logikus szellemi torna


Mennyire szereti a magyar nyelvet, amelyet érkezése előtt elkezdett tanulni?

Változatlan lelkesedéssel folytatom a magyar nyelvi tanulmányaimat. Nyilván nem reális elvárás, hogy a küldetésem végére folyékonyan beszéljem, ám nagyra értékelem, hogy el tudom olvasni az újságcikkek címeit, s hogy képes vagyok a legalapvetőbb dolgok megértésére a mindennapi munkám során. Az adott nyelv által az azt beszélők kultúrájának és gondolkodásmódjának a megértésére is jobb lehetőség nyílik. Ezenkívül kifejezetten értékelem azt a szellemi tornát, amelyet a magyar nyelvtan elsajátítása megkövetel, lévén, hogy nagyon különbözik az indoeurópai nyelvek nyelvtanától, cserében viszont nagyon logikus!

fr-pascale-andreani-bge-upjv-filiere-francophone-web.jpgKattints a fenti képre, ha érdekelnek a részletek...

 

Értékekhez fűződő egységérzet


Tavaly ünnepeltük a francia forradalom 230. évfordulóját. Megítélése szerint milyen az egészségi állapota azon fa leveleinek, amely a szabadság, az egyenlőség és a testvériség nemes eszményeiben gyökerezik?

Ennek az Ön által említett fának a levelei messze nem akarnak hervadni. A Franciaországban a közelmúltban tapasztalható politikai viták és társadalmi mozgalmak azt mutatják, hogy ezek az eszmények továbbra is fontosak a franciák számára, akik – politikai meggyőződésükön túlmutatóan – ugyanazokat az értékeket osztják. Mindez a franciák az országunkat megalapozó értékekhez fűződő egységérzetének megnyilvánulása.

 

+++ Ne maradj le a többi nagyköveti interjúról és fogadás beszámolójáról! Kattints a KÖVETÉS gombra… +++

 

Állandó kompromisszumkeresés


Szakmai életrajza az európai ügy iránt odaadóan tevékenykedő ember képét festi le. Mi az elkötelezettségének a központi eleme? Mi a személyes jövőképe Európa vonatkozásában?

Az École nationale d’administration [a.m. Nemzeti Közszolgálati Egyetem – A szerk.] hallgatójaként megismerkedtem Európa működésével, mivel már az első évben Brüsszelben voltam szakmai gyakorlaton. Majd – a karrierem folyamán – számos, az Európai Unió elmélyítésével és bővítésével kapcsolatos, kulcsfontosságú fejlődési szakaszt kísértem végig. Az európai ügy előmozdítása érdekében alkalmazott módszer, az állandó kompromisszumkeresés ragadott magával az első perctől kezdve. Végső soron a nemzeti érdekek védelme és az előrehaladás szükségessége közötti egyensúly megtalálása az, ami előre viszi Európát.

Ugyancsak fontos elem az a gondolatiság, hogy egyazon asztal körül foglaljanak helyet a különféle nemzetek képviselői, akik – többé-kevésbé – ugyanabba az irányba néznek. Az európai projekt hozzájárult az egymáshoz való közeledésünkhöz, és rámutatott arra, hogy a kulturális különbözőségeken túl minden európai nemzet osztozik közös értékekben, történelmi pillanatokban és az együttes előrehaladás iránti vágyában. Hozzátenném, hogy a mai világban az európai nemzetek egyénileg nem rendelkeznek elegendő érdekérvényesítő erővel, azaz szükség van az EU-ra.

fr-pascale-andreani-aacheni-szerzodes-web.jpgVolkmar Wenzel német nagykövettel (Fotó: Francia Nagykövetség)

 

Bizalmi kapcsolatok


Macron elnök és a francia kormány nagyon szenvedélyes és proaktív politikát folytat az Európai Unió elmélyítése érdekében. Az ennek a szükségessége feletti, széleskörű egyetértés ellenére a megvalósítását néhány tagállam(csoport) eltérő módon közelíti meg. Ilyen helyzetben egy nagykövet szerepe kiemelt fontossággal bír, valóságos hidat képezve az egyes elképzelések között. Melyek a leghatékonyabb kommunikációs és érvelési módszerek, amelyeket Ön is alkalmaz, a(z esetleges) konfliktusok kezelésére és a feszültségek enyhítésére?

Ezzel kapcsolatban nincsen titok: találkozni, eszmecserét folytatni, kommunikálni kell, hogy kifejthessük a nézeteinket és megértsük egymást. Ily módon felismerjük, hogy nézeteltérés esetén az álláspontjaink gyakran nem is esnek olyan messze egymástól, mint ahogy elsőre tűnik, illetve hogy meg tudjuk találni a közös nevezőt. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor el kell fogadni, hogy nem értünk egyet, s inkább összpontosítsunk az összekötő tényezőkre és az együttműködésre. Semmi rossz nincs abban, ha nem értünk egyet mindenben; ez nem szinonimája a konfliktusnak vagy a feszültségnek. Példának okáért így sikerült elérni a francia-német megbékélést.
Ezért is szükséges a bizalmi kapcsolatok ápolása a fogadó országgal. Ebben a tekintetben pedig kiválóak a kapcsolataim a magyar kormányon belüli és a parlamenti partnereimmel.

fr-pascale-andreani-megbizolevel-web.jpgA megbízólevél átadása Áder János köztársasági elnöknek (2018.09.05.) (Fotó: Burger Zsolt)

 

A sokféleség állomásai


A bőséges frankofón kulturális kínálat, az oktatási együttműködés, valamint a francia cégek jelentős jelenléte tanúsítja az országaink közötti kapcsolatok gazdagságát. Melyek a magyarországi küldetésének célkitűzései? Felsorolná, kérem, azon eredményeket, amelyekre leginkább büszke?

Szándékom az egyre szorosabb együttműködés az országaink, azaz két európai partner között, akik nem ismerik eléggé egymást. A jövőbe kell néznünk azáltal, hogy elmélyítjük az együttműködésünket olyan pozitív intézkedések révén, amelyek célja az országaink közötti és az Európával való összetartás előmozdítása: ezen dolgozom minden egyes nap a magyar partnereimmel. A közös történelmünk is számos átfedésben bővelkedik, ezért rendszeresen közzéteszek a weboldalamon egy kis visszatekintést (Franciaország és Magyarország öröktől fogva), rámutatva egy-egy állomásra, amely a két országunk közötti – néha meglepő területeken megnyilvánuló – kapcsolatok sokféleségét tükrözi. Vessenek rá bátran egy pillantást...

Másfelől úgy látom, hogy a kétoldalú politikai légkör jelentősen javult Macron elnök és Orbán miniszterelnök között. A közelmúltban számos közös állásfoglalásra lehettünk figyelmesek, különösen a fontos uniós posztokról folytatott tárgyalások, s egyúttal biztosíthatom, hogy más, kevésbé publikus témák kapcsán is.
Nagy jelentőséget tulajdonítok a frankofónia terjedésének is. Ezért is örülök ennyire, hogy a Francia Nagykövetség kulturális osztályának és a magyar tanárok közös erőfeszítésének köszönhetően egy nyíregyházai általános iskola új kéttannyelvű osztályt indít a következő tanévben.
Ezen felül természetesen minden nap figyelemmel kísérem a Magyarországon működő francia vállalatok helyzetét.

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

✅ Tetszik a cikk? Nyomj egy lájkot és oszd meg!
⛔ Van építő jellegű véleményed a leírtakkal kapcsolatban? Nehogy magadban tartsd! Írj bátran!
❓ Megesz a kíváncsiság, milyen hasonlóan izgi vagy tanulságos cikkeket olvashatsz a jövőben a blogomon? Határozottan kattints a KÖVETÉS gombra!
➕ Böki az oldaladat, vajon ki mozgatja a háttérből a szálakat? Ki vagy éhezve további részletekre? Kukkants be hozzám a Facebookon és az Instagramon egyaránt!

Like-olj ide kattintva a www.facebook.com/diplomaciamindenkinek oldalon!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 

Céltudatos esélyegyenlőségi politika


A diplomáciában is tapasztalható a nemek közötti megoszlás kedvező változása. Mi a véleménye és a tapasztalata a női energiák által fémjelzett, konstruktívabb, gondoskodóbb, kifinomultabb és kevésbé harcias megközelítéssel kapcsolatban?

Valójában az Ön által említett változás igen újkeletű, amely az utóbbi években egyre intenzívebbé váló ráeszmélésből fakad. Emmanuel Macron 2017-ben a nemek közötti esélyegyenlőséget ötéves hivatali idejének „nagy ügyévé” tette.
Amikor beléptem a diplomáciai szolgálatba csakúgy, mint a karrierem túlnyomó részében, a nők kisebbségben voltak mind a magas rangú hivatali, mind a nagyköveti pozíciók tekintetében. S ezt mindenki „normálisnak” tartotta.

Aztán apránként, a társadalmi változások hatására a diplomata szakmát már nem tekintették férfi hivatásnak, miközben a közszolgálatban a paritás tiszteletben tartásának normái érvényesültek. A minisztériumom sokáig lemaradt, ám a Quai d'Orsay [a francia külügyminisztérium nem hivatalos elnevezése, mivel épülete Párizsban, az Orsay rakparton található – A szerk.] 2013 óta komoly erőfeszítéseket tesz a vezetői és nagyköveti állások nemek közötti egyenlőbb eloszlása érdekében. A női nagykövetek aránya 6 év alatt 12%-ról 30%-ra emelkedett. Ma ezek a lépések folytatódnak, és néhányan hangot is adnak elégedetlenségüknek. Megértem persze azokat, akik attól tartanak, hogy ez a céltudatos esélyegyenlőségi politika hátrányos helyzetbe szoríthat bizonyos, az adott állásra érdemesebb férfit; azonban úgy gondolom, hogy ez a szükséges rossz, és át kell esnünk rajta, hogy megváltoztassuk a gondolkodásmódot annak érdekében, hogy az egyensúly aztán természetes módon álljon be.

Hogy visszatérjünk a kérdése utolsó részére, úgy gondolom, hogy a szakmai háttérből, a nemből és a származásból fakadó sokféleség mind a képviselet, mind pedig az ötletek és a kezdeményezések születése szempontjából gazdagítja a francia diplomáciai testületet.

fr-pascale-andreani-osztondijasok-web.jpgA nagykövet a Rezidencián fogadta a francia kormány ösztöndíjasait (2019.06.24.) (Fotó: Francia Nagykövetség)

 

Szenvedély és aktivitás


Szoros időbeosztása mellett hogyan tudja elkerülni a szakma kockázatait? Melyek azok a szabadidős tevékenységek, amelyek lehetővé teszik, hogy lenyugtassa elméjét és feltöltse a merülőfélben lévő elemeit?

Igazság szerint szenvedélyesen végzem a munkámat, és örülök, hogy teljes mértékben ennek szentelhetem magamat. A budapesti hivatalba lépésem óta olyan területeken vagyok aktív, mint a politika, a gazdaság vagy éppen a kultúra. Szó szerint Magyarország bűvöletében vagyok, sőt, még azt is tervezem, hogy a szabadságom egy részét is itt töltsem el, hogy felfedezzem az ország azon részeit, ahol még nem jártam hivatalból. Ugyancsak időt szakítok a zongorázásra, az olvasásra, a magyartanulásra vagy egy sétára a városban.

fr-pascale-andreani-avatas-latogatas-web.jpgA nagykövet egy szegedi kiállítás megnyitóján, valamint egy budapesti és egy nyíregyházi iskolában tett látogatásakor (Fotó: Francia Nagykövetség / szeged.hu)

 

Varázserő?


Ha hatalmában állna egy valamit megváltoztatni a világban, mit tenne?

Már régen rájöttem, hogy nem rendelkezem ilyen hatalommal; és ez így van rendjén.

 

Hasznos linkek


Többet szeretnél megtudni Franciaországról, a Francia Nagykövetség magyarországi működéséről, tevékenységéről, országaink együttműködéséről? Érdekelnek francia vonatkozású nyilvános programok és rendezvények? Akkor látogass a Francia Nagykövetség hivatalos weboldalára…

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://diplomacia-mindenkinek.blog.hu/api/trackback/id/tr9615513464

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

süti beállítások módosítása